Thông báo học bổng 2 năm cuối tại Học viện Hồng Hà - Trung Quốc dành cho sinh viên K13 TUEBA
04/12/2017 | 11891 lượt xem
 
   

Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh thông báo tuyển sinh học bổng chương trình hợp tác đào tạo cử nhân theo hình thức trao đổi tín chỉ hai bên cùng cấp bằng giữa Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh và Học viện Hồng Hà - Trung Quốc, thông tin cụ thể như sau:

1. Đối tượng đăng ký và hình thức xét tuyển

1.1. Đối tượng đăng ký

- Sinh viên K13 Trường Đại học Kinh tế và QTKD - Đại học Thái Nguyên;

- Có phẩm chất đạo đức tốt;

- Có đủ điều kiện sức khỏe tham gia học tập;

- Không trong thời gian bị kỷ luật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

1.2. Hình thức xét tuyển

- Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh phối hợp cùng Học viện Hồng Hà xét tuyển hồ sơ thí sinh dự tuyển.

2. Thời gian, mô hình và địa điểm đào tạo

2.1. Thời gian đào tạo

 - Thời gian đào tạo tiếng Trung: 04 tháng - 05 tháng

 - Thời gian đào tạo chuyên ngành: 1,5 năm - 2 năm

2.2. Mô hình đào tạo

 - Mô hình đào tạo theo hình thức trao đổi tín chỉ hai bên cùng cấp bằng.

2.3. Địa điểm đào tạo

 - Đào tạo tiếng Trung: Tại Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

 - Đào tạo chuyên ngành: Tại Học viện Hồng Hà - Trung Quốc.

3. Chỉ tiêu tuyển sinh: 40 chỉ tiêu

4. Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Trung

5. Kinh phí đào tạo theo diện học bổng

 - Học phí đào tạo tiếng Trung tại Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh sinh viên được miễn học phí.

 - Học phí đào tạo chuyên ngành được tính theo mức thu học phí của Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh và sinh viên phải nộp về Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh vào đầu mỗi năm học.

 - Miễn phí Ký túc xá tại Học viện Hồng Hà.

- Thời gian học tại Học viện Hồng Hà sinh viên được cấp sinh hoạt phí: 6.000NDT/năm/sinh viên (tương đương 20.400.000đ/năm/sinh viên).

6. Bằng cấp

Sau khi sinh viên tích lũy đủ số tín chỉ theo khung chương trình đào tạo của Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh và Học viện Hồng Hà và đạt các yêu cầu tốt nghiệp của hai trường, sinh viên được nhận bằng tốt nghiệp do hai trường cấp.

7. Thủ tục đăng ký

* Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu)

* Thời gian đăng ký: từ ngày ra thông báo đến 24/11/2017

* Địa điểm đăng ký:

- Phòng 501 - Nhà Hiệu bộ, Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

- Điện thoại: (0208)-3647-680, 0974-529-567

- Website: www.tueba.edu.vn