Hội nghị Biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến trong phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM năm 2019
21/05/2019 | 1555 lượt xem

Hội nghị Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và tuyên dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến trong phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019

PGS.TS Trần Quang Huy trao tặng giấy khen công nhận điển hình tiên tiến cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019

Sáng ngày 20/5/2019, Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế & QTKD đã tổ chức Hội nghị Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và tuyên dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến trong phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019.

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị nhằm đánh giá những kết quả đạt được, đề ra phương hướng nhiệm vụ đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước cũng như biểu dương các gương mặt điển hình tiên tiến. PGS. TS. Trần Quang Huy – Hiệu trưởng Nhà trường đã đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Đ/c Bùi Nữ Hoàng Anh - UV BCH Đảng bộ, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Đảng ủy Trường trình bày báo cáo Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW

Theo báo cáo Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW do Đ/c Bùi Nữ Hoàng Anh - UV BCH Đảng bộ, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Đảng ủy Trường trình bày từ năm 2016 - 2019, phong trào thi đua của Trường ĐHKT& QTKD đã được đẩy mạnh và có ý nghĩa thiết thực, trực tiếp mang lại hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của Nhà trường. Công tác thi đua khen thưởng luôn được quan tâm thực hiện thường xuyên trong quá trình hoạt động của Nhà trường theo hướng thiết thực, hiệu quả, rõ ràng - minh bạch, góp phần kích thích năng lực sáng tạo và nhiệt tình làm việc của đội ngũ cán bộ. Nhà trường đều có các mức thưởng dành cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong từng lĩnh vực công tác, giảng dạy, nghiên cứu và học tập nâng cao trình độ. Bên cạnh việc xét TĐ-KT định kỳ, Nhà trường còn có nhiều hình thức khen thưởng đột xuất về tinh thần và vật chất cho những cá nhân hoặc tập thể có thành tích xuất sắc và sáng tạo trong công việc được giao.

Giai đoạn 2016-2019, Nhà trường đã và đang triển khai tốt nhiều phong trào thi đua yêu nước điển hình như: Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trọng giáo dục”; phong trào thi đua đổi mới công tác NCKH, phấn đấu xây dựng nhà trường thành trường đại học hàng đầu khu vực Miền núi và Trung du Bắc bộ.

PGS.TS.Trần Quang Huy – Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, PGS.TS.Trần Quang Huy – Hiệu trưởng Nhà trường đã đánh giá cao những thành tích mà Trường ĐHKT&QTKD đã đạt được, đồng thời chúc Nhà trường sẽ tiếp tục phát huy các giá trị cốt lõi làm nên bản sắc của mình, là trường Đại học định hướng ứng dụng trong các lĩnh vực kinh tế, kinh doanh, quản lý và luật có uy tín, thương hiệu và chất lượng, nhiều mặt ngang tầm với các trường đại học hàng đầu trong cả nước và trong khu vực Đông Nam Á.

Đại diện cán bộ, giảng viên, sinh viên trình bày tham luận về việc thực hiện phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019

Nhằm kịp thời động viên, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, góp phần cổ vũ tinh thần của cán bộ, viên chức, tạo động lực thực hiện tốt nhiệm vụ công tác trong phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 của Trường đồng thời nhân rộng các điển hình tiên tiến, tại Hội nghị, Đảng ủy Nhà trường đã trao tặng giấy khen công nhận điển hình tiên tiến cho 41 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đó có 5 sinh viên và 36 cán bộ, giảng viên Nhà trường.

Kết thúc Hội nghị, PGS.TS.Trần Quang Huy đã phát động phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 với quyết tâm phát huy tính chủ động, sáng tạo của toàn thể đội ngũ cán bộ, viên chức nhằm xây dựng Trường Đại học Kinh tế  & QTKD  có uy tín, chất lượng về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế.

Nguồn: Phòng HC-TC