Thông báo về kế hoạch chấm phản biện BCTT tốt nghiệp K12 khoa QTKD (HK2)
04/04/2019 | 2394 lượt xem

Khoa QTKD tiến hành chấm điểm vấn đáp báo cáo thực tập tốt nghiệp cho sinh viên K12 năm 2018-2019 học kỳ 2.

Thời gian: 13h30 thứ Sáu, ngày 12/4/2019.

Địa điểm: Tại các phòng P. 106, 107, 108, 205, 206, 207 GK2 nguyên đơn

Danh sách sinh viên từng hội đồng và địa điểm cụ thể trong file đính kèm (Download danh sách tại đây).
 

Video