QUY ĐỊNH VIẾT ĐỀ ÁN MÔN HỌC DÀNH CHO K13 NGÀNH QTKD NĂM HỌC 2018-2019
15/05/2019 | 3608 lượt xem

Thời gian hướng dẫn đề án môn học K13: 14h00, ngày 16/5/2019 tại Phòng 101 - GK1

Danh sách sinh viên và GVHD có ở file đính kèm (Download tại đây);

Quy định viết đề án môn học trong tệp đính kèm (Download tại đây)

 

 

Video