Khóa tập huấn khởi sự kinh doanh
23/03/2017 | 3289 lượt xem

Khóa tập huấn

KHỞI SỰ KINH DOANH

 

A. MỤC ĐÍCH

-  Trang bị kiến thức về cách thức khởi sự một hoạt động kinh doanh

 

B. NỘI DUNG

 

1.   CÁC CÁCH KHỞI SỰ KINH DOANH

          - Mua lại một doanh nghiệp đang hoạt động

          - Thừa hưởng một doanh nghiệp gia đình

          - Thành lập doanh nghiệp mới từ đầu

          - Làm đại lý

 

2. NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG

 - Các phương pháp nghiên cứu thị trường

- Nghiên cứu cầu

- Nghiên cứu cung

 

C. XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN KINH DOANH

          - Xác định các công việc cần triển khai

          - Xây dựng các phương án kinh doanh

          - Đánh giá lựa chọn phương án tối ưu

 

D. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI

          - Xây dựng các kế hoạch ngắn hạn

          - Lập kế hoạch dòng tiền và phân bổ nguồn vốn

          - Tìm kiếm nguồn tài trợ

 

E. ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ

- Triển khai các hoạt động tác nghiệp

- Lựa chọn địa điểm kinh doanh

- Bố trí máy móc, phương tiện phục vụ kinh doanh

         

Thời gian: 2 ngày

 

Video