Khóa đào tạo kỹ năng bán hàng hiệu quả
23/03/2017 | 3269 lượt xem

KỸ NĂNG BÁN HÀNG HIỆU QUẢ

Thời gian: 03 ngày

 

A. ĐỐI TƯỢNG ĐÀO TẠO:

- Các đại diện bán hàng, quản lý bán hàng, nhân viên kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

B. NỘI DUNG

1.   BÁN HÀNG VÀ HÀNH VI MUA HÀNG

- Tổng quan về bán hàng

         - Sản phẩm và công tác bán hàng hiện tại ở doanh nghiệp

         - Phân biệt marketing và bán hàng

         - Các lỗi thông thường trong bán hàng

         - Các hình thức bán hàng

         - Phẩm chất và tri thức của người bán hàng

         - Phương pháp trào hàng và hoạt động trưng bày sản phẩm

         - Đặc điểm và lợi ích sản phẩm

         - Phân tích nhu cầu của khách hàng

2. KỸ THUẬT BÁN HÀNG CÁ NHÂN

a)  Những kỹ năng được sử dụng trước khi tiếp xúc với khách hàng

         Tìm kiếm khách hàng tiềm năng

         Tìm kiếm thông tin cụ thể về khách hàng mục tiêu

b)   Những kỹ năng trong giai đoạn chào hàng và tiếp xúc:

+ Các kỹ năng giao tiếp, trình bày, thuyết trình

         + Giới thiệu sản phẩm và hướng dẫn sử dụng

         + Kỹ năng biểu lộ sự sẵn sàng phục vụ

         + Kỹ năng xác định nhu cầu của khách hàng: lắng nghe, quan sát, hỏi.

         + Kỹ năng sử dụng các câu nói về lợi ích.

c)   Những kỹ năng sử dụng trong giai đoạn kết thúc bán hàng

+ Khắc phục những do dự của khách hàng (Kỹ thuật thương lượng)

         + Kết thúc bán hàng (Kỹ thuật giúp khách hàng quyết định mua)

         + Các loại từ chối mua hàng và ứng xử với các loại từ chối mua hàng

d)   Những kỹ năng được sử dụng sau khi bán hàng

+ Kỹ năng theo dõi thái độ của khách hàng sau khi bán hàng

         + Các dịch vụ sau khi bán hàng

         + Duy trì mối quan hệ với khách hàng

e)   Một số kỹ năng quản lý bán hàng cơ bản

- Các bước bán hàng chuyên nghiệp

         - Yêu cầu và sự khác nhau giữa một đại diện bán hàng và quản lý bán hàng

- Một số kỹ năng quản lý bán hàng

         + Kỹ năng chuyển mục đích thành mục tiêu

         + Kỹ năng hoạch định

         + Kỹ năng quản lý thời gian

         + Kỹ năng quản lý địa bàn

         + Kỹ năng lãnh đạo và động viên

Video